Bồn nhựa Đại Thành ngang

Bồn nhựa Đại Thành ngang thiết kế với diện tích bề mặt rộng, đảm bảo độ an toàn cao, với kết cấu 4 lớp nhựa tạo độ cứng vững cho bồn.

Bồn nhựa Đại Thành ngang

Scroll